ประวัติความเป็นมา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Asean Economic Community-AEC
    
      AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ

เรียนรู้ ประชาคมอาเซียน

ผ่านวิดีโอ การ์ตูน


     สื่อสร้างสรร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งจะทำให้เด็กๆ
 เข้าใจความหมายของอาเซียน ทำไมถึงต้องมีอาเซียน
ความสำคัญของอาเซียน ง่ายต่อการเรียนรู้และน่าสนใจมากขึ้นด้วย
ภาพเคลื่อนไหวแบบการ์ตูน น่ารักๆ


สัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนสัญลักษณ์   สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน     สีน้ำเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง    
    สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า                              
    สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์
    สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง


Thailand

แนะนำประเทศไทย