ประวัติความเป็นมา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Asean Economic Community-AEC
    
      AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ

เรียนรู้ ประชาคมอาเซียน

ผ่านวิดีโอ การ์ตูน


     สื่อสร้างสรร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งจะทำให้เด็กๆ
 เข้าใจความหมายของอาเซียน ทำไมถึงต้องมีอาเซียน
ความสำคัญของอาเซียน ง่ายต่อการเรียนรู้และน่าสนใจมากขึ้นด้วย
ภาพเคลื่อนไหวแบบการ์ตูน น่ารักๆ


สัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนสัญลักษณ์   สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน     สีน้ำเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง    
    สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า                              
    สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์
    สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง


Thailand

แนะนำประเทศไทย


 

laos

เรียนรู้ประเทศลาว

singapore

เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

malaysia

เรียนรู้ประเทศมาเลเซีย

myanmar

เรียนรู้ประเทศเมียนมาร์

cambodia

เรียนรู้ประเทศกัมพูชา

vietnam

เรียนรู้ประเทศเวียดนาม 

 

indonesia

เรียนรู้ประเทศอินโดนีเซีย

brunei

เรียนรู้ประเทศบรูไน


 

philippines

เรียนรู้ประเทศฟิลิปปินส์