เรียนรู้ ประชาคมอาเซียน

ผ่านวิดีโอ การ์ตูน


     สื่อสร้างสรร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งจะทำให้เด็กๆ
 เข้าใจความหมายของอาเซียน ทำไมถึงต้องมีอาเซียน
ความสำคัญของอาเซียน ง่ายต่อการเรียนรู้และน่าสนใจมากขึ้นด้วย
ภาพเคลื่อนไหวแบบการ์ตูน น่ารักๆ