สัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนสัญลักษณ์   สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน     สีน้ำเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง    
    สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า                              
    สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์
    สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง